آواز  و سلفژ

آواز و سلفژ

کلاس های آموزش آواز و سلفژ توسط اساتید حرفه ای درآموزشگاه موسیقی زنگوله در شهر تورنتو برگزار می گردد

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید