ساز رايگان برای هنرجویان

ساز رايگان برای هنرجویان

اموزشگاه موسيقى زنگوله  هنرجو مى پذيرد
سنتور، تار، سه تار، نى، تمبك، دف، ويولن ايرانى، ديوان، بربت، پيانو، ويولن، گيتار، گروه نوازى، اواز و صدا سازى، تئورى موسيقى، هارمونى، كنترپوان .
-موسيقى كودك ( ارف)
-ارهو ( ساز چينى )
در صورت ثبت نام براى ١٢ جلسه تا اخر ماه نوامبر، ٤ جلسه اول به صورت رايگان برگزار خواهد شد.
درصورت ثبت نام براى ٢٤ جلسه تا اخر ماه دسامبر،به مدت كل دوره ٦ ماهِ، ساز به صورت رايگان در اختيار هنرجوها قرار خواهد گرفت.
فقط هنرجوهاى جديد.
سازهاى موجود در حال حاضر براى كرايه:
سنتور،تار،سه تار، دف،تمبك.نى
پنجمين كنسرت هنرجويى

پنجمين كنسرت هنرجويى

پنجمين كنسرت هنرجويى اموزشگاه زنگوله  تورنتو

  ١٨ اپريل ۲۰۱۵
در كانون پريا

 

Parya Trillium Foundation

344 John St.

Thornhill L3t 5W5

 

برای اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید  :۶۴۷۸۶۶۷۹۱۲

 
5th concert  2-001

سومین كنسرت هنرجويى

سومین كنسرت هنرجويى

سومین كنسرت هنرجويى اموزشگاه زنگوله  تورنتو

   26 April 2014

356 Hillcrest Ave,North York, ON M2N 3P8

برای اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید  :۶۴۷۸۶۶۷۹۱۲